شرکت ایلیا شیمی

تولید کننده محلول های آمونیاکی در غلظت های مختلف

تولید کننده انواع مواد شیمیایی صنایع

با مجهزترین دستگاه ها

"تولید ، تامین ، مهندسی"