محلول آمونیاک

کاربرد آمونیاک

آمونیاک ( هیدروژن نیترید، اندروس، هیدرکسید انیدروس آمونیوم ) مهمترین ترکیب هیدروژنی عنصر ازت و یکی از رایج ترین مواد شیمیایی صنعتی است. این ماده در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به طور طبیعی در انسان و محیط نیز وجود دارد. آمونیاک برای بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی ضروری است و به عنوان عامل پیشرو در سنتز آمینو اسید و نوکلئوتید عمل می کند. در محیط زیست ، آمونیاک بخشی از چرخه نیتروژن است و از طریق فرآیندهای باکتریایی در خاک تولید می شود. آمونیاک همچنین از ترکیب مواد آلی از جمله گیاهان ، حیوانات و ضایعات حیوانات به طور طبیعی تولید می شود.

حدود ٪80 آمونیاک تولید شده در کشاورزی به عنوان کود استفاده می شود. آمونیاک همچنین به عنوان گاز مبرد ، تصفیه آب و ساخت پلاستیک ، مواد منفجره ، پارچه ، سموم دفع آفات ، رنگها و سایر مواد شیمیایی استفاده می شود. در مصارف خانگی و صنعتی به عنوان پاک کننده قوی یافت می شود. محلول های تمیز کننده آمونیاک خانگی با افزودن گاز آمونیاک به آب تولید شده و می توانند حاوی 5 تا 10 درصد آمونیاک باشند. محلول های آمونیاک برای مصارف صنعتی ممکن است غلظت٪25 یا بالاتر را داشته باشند.

برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آمونیاک

 • در دمای اتاق آمونیاک یک گاز بی رنگ، تحریک کننده با بوی تند و خفه کننده است.
 • در حالت خالص بعنوان آمونیاک بی آب شناخته می شود.
 • آمونیاک خاصیت قلیایی داشته و خورنده است.
 • گاز آمونیاک به راحتی در آب حل می شود تا هیدروکسید آمونیوم یا محلول آمونیاک یک محلول سوز آور و بازی تشکیل شود.
 • گاز آمونیاک به راحتی فشرده می شود و یک مایع شفاف تحت فشار تشکیل می دهد.
 • آمونیاک معمولاً به عنوان یک مایع فشرده شده در ظروف استیل نگهداری و ارسال می شود.

آنالیز:

NumPropertyUnitValue
1PurityWt %25
2ChlorideWt %0.0024
3Cu2+ppmNil
4SulfateWt %0.003
5Fe2+ppmNil
6OilppmNil
7Pb2+ppmNil
8SiO2ppmTrace

اطلاعات ایمنی SDS:

 1. مشخصات ماده:

  نام : گاز آمونیاک، انهیدروس آمونیاک، آمونیاک بی آب، نیتروسیل

  فرمول شیمیایی : NH3

  کاربرد آمونیاک: این ماده در صنایع کشاورزی، صنایع تولید کود، عملیات فلزکاری، تولید اسید نیتریک و برخی مواد قلیایی از جمله سودا اش، داروها، تولید رنگ، منسوجات ، فیبر مصنوعی و برخی پلاستیک ها، خنثی سازی اسید، تصفیه آب و فاضلاب، سیستم کنترل خروجی دودکش ها، سیستم های تبرید صنعتی، صنایع لاستیک، صنایع کاغذ، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع چرم و تولید اوره استفاده می شود.

 2. شناسایی خطرات

  خطرات آمونیاک: آمونیاک ماده ای سمی و خورنده است. در صورت تماس با پوست باعث تحریک شدید پوست، سوختگی شیمیایی و تاول می شود. تماس با مایع در حال تبخیر آن ممکن است موجب سرمازدگی شود. این ماده قابل آشامیدن و خوردن نبوده و برای ارگانیسم های آبی بسیار سمی است.

  مشخصات ماده: آمونیاک به صورت مایع یا گاز بی رنگ بوده و دارای بوی تند، زننده و قویی می باشد.

 3. خواص فیزیکی

  حالت فیزیکی: مایع یا گاز

  چگالی: 0.73 g/cm3

  رنگ، بو / شکل ظاهری: بی رنگ با بوی تند و شدیدا محرک

  نقطه جوش: 37.35 ℃

  نقطه ذوب: -77.7 ℃

  جرم مولکولی: 17.3 g/mol

 4. کمک های اولیه

  استنشاق: لباس های تنگ ، یقه،کمربند و ... را آزاد کرده و مصدوم را به محیطی با تهویه مناسب منتقل کرده تا استراحت نماید. در صورت قطع تنفس به وی تنفس مصنوعی دهید.

  تماس پوستی: سریعا پوست را با آب حداقل به مدت 30 دقیقه شست و شو داده و به پزشک مراجعه نمایید.

  تماس چشمی: سریعا چشم ها را با آب حداقل به مدت 30 دقیقه شست و شو داده و در همان حال پلک ها را باز نگهدارید. فورا به پزشک مراجعه نمایید.

  گوارش: در صورت بلعیده شدن هرگز چیزی به فرد مصدوم خورانده نشود و حتما 4 لیوان اب جهت رقیق شدن بیاشامد.

 5. جابجایی و انبارش

  جابجایی: آمونیاک تنها باید توسط افراد آموزش دیده جابجا شود. افرادی که با این ماده سرو کار دارند باید مجهز به کلیه لوازم حفاظت فردی مورد نیاز باشند.

  انبارش: در محیط خشک و خنک (26.7 ℃) و ظروف کاملا بسته با تهویه مناسب و به دور از اشعه افتاب، گرما، منابع محترق و مواد آتش گیر انبار نمایید.
  فقط از اسنلس استیل، کربن استیل و یا آهن سیاه جهت انبارش و لوله کشی استفاده نمایید. ظروف حاوی ماده را از آسیب های فیزیکی حفظ کرده و از منابع احتراق دور نگهدارید.

 6. اطفاء حریق

  مواد خاموش کننده : از پودر خشک شیمیایی و دی اکسید کربن در آتش سوزی های کوچک و اسپری آب، آب مه پاش و فوم در آتش سوزی های بزرگ استفاده نمایید.

 7. قوانین و مقررات

  هشدارهای R : 10-23-24-34-50

  هشدارهای S : 9-16-26-33-36-37-39-45-61

  طبقه بندی NFPA :