تماس با ما

کارخانه

نشانی: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، خیابان پژوهش جنوبی، خیابان 301

شماره تماس: 07137740137

 

بازرگانی و فروش

شماره تماس: 09179009699

فکس: 02189876452

ایمیل: iliyashimi {at} gmail {dot} com